Свідомість, усвідомлення, свідомий.

Чому ці слова нервують деяких людей, особливо російськомовних (або росіян)? В чому вони бачать образливість цих звичайних слів?

Адже в російській мові є тотожні слова і ніхто їх не вважає такими образливими, як ті самі терміни, але перекладені українською мовою.

Як пояснити це за дивне явище в суспільстві?